PROJEKT

Hotovo, zkolaudováno!

Představujeme vám jedinečný posázavský projekt, připravený pro stavbu vašeho vysněného domova.

Kompletně připraveno pro váš vysněný dům.

Pozemky Nad Zlatou řekou jsou připraveny tak, abyste měli co nejméně starostí s budoucí stavbou. Veškeré sítě jsou vybudovány nejmodernějším způsobem a jsou uloženy v zemi.

Příjezdové cesty včetně nájezdů na pozemky.
Chodníky, pásy zeleně, odvodnění komunikace.
Veřejné osvětlení a dopravní značení.
Elektrická přípojka na hranici pozemku v pilíři.
Přípojka pro vysokorychlostní internet.
Vodovodní přípojka v šachtě na pozemku.
Gravitační kanalizační přípojka s revizní šachtou.
Pozemek bez právních vad, věcných břemen či dluhů.

Časová osa projektu

Podzim 2021
Realizace vodovodních řadů a splaškové kanalizace.
Jaro 2022
Realizace dešťové kanalizace.
Léto 2022
Elektrické přípojky, stavby pilířů, trafostanice.
Přeložka VN - přeložení nadzemního vedení vysokého napětí do země.
Podzim 2022
Výstavba veřejného osvětlení - kabelové vedení.
Realizace vysokorychlostního internetu - kabelové vedení (optická síť).
Stavební příprava na realizaci komunikací, sjezdů na pozemky a chodníků.
Zima 2022/23
Dokončení chodníků a sjezdů na pozemky (pokládka zámkové dlažby).
Dokončení veřejného osvětlení (stožáry, lampy)
Jaro 2023
Dokončení povrchu komunikace (asfalt).
Realizace dopravního značení.
Výsadba veřejné zeleně.
Prodej pozemků - I. Etapa
Léto 2023
Dokončení vodovodních a kanalizačních přípojek (šachty, včetně usazení vodoměrů).
Kolaudace inženýrských sítí (veřejné osvětlení, komunikace, vodovod/kanalizace)
Podzim 2023
Napojení lokality zástavby RD na optickou síť elektronických komunikací - vysokorychlostní pevný internet s možností výběru operátorů.
Prodej pozemků - II. Etapa (závěrečná)
Zima 2023/24
Převod inženýrských sítí a komunikací na obec Lešany.
Následný prodej zasíťovaných pozemků kupujícím.
Jaro 2024
Můžete se pustit do stavby vysněného domu.

Místo, kde se město potkává s vesnicí.

Projekt Nad Zlatou řekou vychází vstříc městským nárokům na kvalitu a preciznost s nezaměnitelnou atmosférou posázavského venkova.

Rádi byste věděli, kdo za projektem stojí a jak to všechno vzniklo?

Chcete vidět jednotlivé fáze projektu přehledně na časové ose?

Potřebujete si prohlédnout důležité dokumenty a povolení?