PROJEKT

Pečlivě navrženo

Představujeme vám jedinečný posázavský projekt, připravený pro stavbu vašeho vysněného domova.

Kompletně připraveno pro váš vysněný dům.

Pozemky Nad Zlatou řekou jsou připraveny tak, abyste měli co nejméně starostí s budoucí stavbou. Veškeré sítě jsou vybudovány nejmodernějším způsobem a jsou uloženy v zemi.

Příjezdové cesty včetně nájezdů na pozemky.
Chodníky, pásy zeleně, odvodnění komunikace.
Veřejné osvětlení a dopravní značení.
Elektrická přípojka na hranici pozemku v pilíři.
Přípojka pro vysokorychlostní internet.
Vodovodní přípojka v šachtě na pozemku.
Gravitační kanalizační přípojka s revizní šachtou.
Pozemek bez právních vad, věcných břemen či dluhů.

Časová osa projektu

Jaro 2022
Zahájení prohlídek a rezervací pozemků.
Realizace dešťové kanalizace (vsaky).
Léto 2022
Elektrické přípojky, stavby pilířů, trafostanice.
Přeložka VN - přeložení nadzemního vedení vysokého napětí do země.
Podzim 2022
Dokončení vodovodních a kanalizačních přípojek (šachty, včetně usazení vodoměrů).
Výstavba veřejného osvětlení.
Realizace vysokorychlostního internetu (optická síť).
Stavební příprava na realizaci komunikací, sjezdů na pozemky a chodníků.
Zima 2022/23
Dokončení chodníků (pokládka zámkové dlažby).
Realizace dopravního značení.
Jaro 2023
Dokončení povrchu komunikace (asfalt).
Výsadba veřejné zeleně.
Kolaudace inženýrských sítí.
Léto 2023
Prodej pozemků.
Můžete se pustit do stavby vysněného domu.

Místo, kde se město potkává s vesnicí.

Projekt Nad Zlatou řekou vychází vstříc městským nárokům na kvalitu a preciznost s nezaměnitelnou atmosférou posázavského venkova.

Rádi byste věděli, kdo za projektem stojí a jak to všechno vzniklo?

Chcete vidět jednotlivé fáze projektu přehledně na časové ose?

Potřebujete si prohlédnout důležité dokumenty a povolení?