Proces prodeje ve 3 krocích

Nazávazná rezervace
Nezávazná rezervace
Podzim 2022
Podpis rezervační smlouvy
Přelom 2022/23
Podpis kupní smlouvy

Nezávazná rezervace

Abyste si mohli koupi promyslet a projít si všechny podklady, vybraný pozemek vám nezávazně rezervujeme po dobu 5 pracovních dnů. 

Rezervační smlouva

Jako další krok spolu uzavřeme rezervační smlouvu. Tato smlouva upravuje vztah mezi budoucím kupujícím a budoucím prodávajícím a určuje, jakým způsobem bude uhrazena kupní cena. K uzavření rezervační smlouvy se váže uhrazení zálohy ve výši 10ti % z kupní ceny pozemku a je splatná do 3 pracovních dnů od uzavření smlouvy.

Kupní smlouva

Kupní smlouva a smlouva o úschově kupní ceny bude uzavřena po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Následuje složení kupní ceny (ponížené o rezervační poplatek) do advokátní nebo notářské úschovy, podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a dokončení procesu prodeje zápisem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.