Proces prodeje

Chceme, abyste měli jistotu, že nebudete čekat na stavební povolení dlouhé měsíce.

Nazávazná rezervace
Nezávazná rezervace
Léto 2022
Rezervace 
Podzim 2022
Podpis smlouvy o smlouvě budoucí kupní
Přelom 2022/23
Podpis kupní smlouvy

1) Před uzavřením rezervační smlouvy

Ještě před uzavřením rezervační smlouvy vám poskytneme veškeré informace o prodávané nemovitosti a předložíme listiny vztahující se k této nemovitosti. Dále projednáme postup při koupi vámi vybraného pozemku a zodpovíme všechny vaše dotazy. 

2) Rezervace 

Předložíme vám návrh rezervační smlouvy, po odsouhlasení znění, tuto spolu uzavřeme. Rezervační poplatek ve výši 350.000 Kč je splatný do 3 pracovních dnů od uzavření rezervační smlouvy a bude započten na úhradu části kupní ceny.

3) Podpis smlouvy

o smlouvě budoucí kupní

Do 45 dnů od uzavření rezervační smlouvy uzavřeme smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Tato smlouva upravuje vztah mezi budoucím kupujícím a budoucím prodávajícím a určuje, jakým způsobem bude uhrazena kupní cena. K uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní se váže záloha na kupní cenu ve výši 650.000 Kč splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy.

4) Podpis kupní smlouvy

Jakmile bude dokončena infrastruktura (rozvody a přípojky el. energie, vodovodní řad a přípojky, kanalizační stoka a přípojky - květen 2023), předložíme vám návrh kupní smlouvy a eventuelně smlouvy o úschově kupní ceny. Kupní smlouva a smlouva o úschově kupní ceny bude uzavřena po provedení kolaudace infrastruktury (červen 2023). Následuje složení kupní ceny do úschovy, podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a dokončení procesu prodeje zápisem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.