Často kladené dotazy

Pozemek

Jaká je orientace pozemku?

Orientaci pozemku zjistíte na kartě konkrétního pozemku, kde je znázorněn půdorys pozemku a jeho umístění.

Jaké inženýrské sítě budou součástí projektu?

Technické sítě jednotlivých parcel tvoří elektrická přípojka, kanalizační přípojka, vodovodní přípojka, optický kabel. Sítě budou vyvedené do pilíře či šachty na daném pozemku a budou zkolaudované. Seznamte se s časovou osou výstavby inženýrských sítí zde.

Bude vybudován vodovodní kanalizační řad a stoka včetně napojení na stávající řady. V uliční čáře (12 m) bude vybudováno veřejné osvětlení, veřejná zeleň, chodníky (zámková dlažba) komunikace (asfalt), dešťová kanalizace, dopravní značení, sjezdy k pozemkům. 

Proč je pozemek dle katastru nemovitostí orná půda a ne stavební parcela?

Stavební parcelou se pozemek stává až v okamžiku, kdy na něm stojí stavba. Tedy až po kolaudaci stavby je pozemek zapsán jako stavební do katastru nemovitostí. Na pozemku lze samozřejmě stavět v souladu s územním plánem, který naleznete zde.

Bude mít pozemek příjezdovou cestu?

Komunikace budou tvořit asfaltové příjezdové cesty včetně nájezdu na pozemky. Chodníky budou zhotoveny ze zámkové dlažby. Je uzavřena smlouva s obcí o budoucím převzetí inženýrských sítí a komunikací do majetku obce.

Kdy se budou kolaudovat inženýrské sítě?

Děláme všechno proto, aby inženýrské sítě byly vybudované a zkolaudované co nejdříve. Nejdéle by však měly kolaudace inženýrských sítí proběhnout v červnu 2023.

Jaká je na pozemku možnost připojení k internetu?

Na pozemku bude možnost připojení k internetu. V současné době se řeší projektová dokumentace na rozvod vysokorychlostního internetu v celé lokalitě (optická síť). Jednání s dodavateli jsou v procesu a děláme vše pro to, abyste měli na pozemku kvalitní a stabilní připojení. 

Výstavba a financování

Můžu na pozemku stavět?

Ano, pozemky jsou určené pro bydlení. Dle územního plánu jde o plochy smíšené obytné - takové plochy zahrnují pozemky staveb pro bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Územní plán naleznete zde. Územně plánovací informaci naleznete zde.

Mohu ihned žádat o stavební povolení?

Po dokončení procesu prodeje, můžete žádat o stavební povolení. Podrobný proces prodeje naleznete zde.

Jak velký dům můžu na pozemku postavit?

Na pozemku můžete postavit jakýkoliv dům, je však třeba dodržet limity pro zastavěnost pozemku ve výši 35 %.

Jaké jsou limity výstavby?

Limity výstavby a podmínky prostorového uspořádání jsou uvedené v územně plánovací informaci vydané odborem výstavby a územního plánování. Jaký typ domu je na pozemku povolen - sklon střechy, zastavěnost pozemku, vzdálenost od hranice pozemku atp., naleznete v územně plánovací informaci zde.

Mohu pozemek financovat hypotečním úvěrem?

Ano, rádi vám s hypotékou pomůžeme. Připravili jsme pro Vás zvýhodněné podmínky, které vám nastavíme přímo podle vašich potřeb prostřednictvím našeho partnera Vratislava Donáta, ze společnosti Hypodům.

Nenašli jste odpověď ? Chcete mluvit přímo s majitelem? Kontaktujte nás.