Často kladené dotazy

Pozemek

Jaká je orientace pozemku?

Orientaci pozemku zjistíte na kartě konkrétního pozemku, kde je znázorněn půdorys pozemku a jeho umístění.

Jaké inženýrské jsou součástí projektu?

Technické sítě jednotlivých parcel tvoří elektrická přípojka (v pilíři), kanalizační přípojka (gravitační, kontrolní šachta), vodovodní přípojka (včetně vodoměru, šachta), internet přípojka (šachta).

Je vybudován vodovodní řad a kanalizační stoka, včetně napojení na stávající řady v obci. Dešťová kanalizace. V uliční čáře (12 m) je vybudováno veřejné osvětlení, veřejná zeleň, chodníky a sjezdy k pozemkům (zámková dlažba), komunikace (asfalt), dopravní značení. Všechny IS již zkolaudované!

Proč je pozemek dle katastru nemovitostí orná půda a ne stavební parcela?

Stavební parcelou (resp. označení v katastru nemovitostí) se pozemek stává až v okamžiku, kdy na něm stojí stavba. Tedy až po vyhotovení geometrického plánu - zaměření stavby RD a kolaudaci stavby je pozemek zapsán jako stavební (pouze zastavěná část pozemku, ostatní část pozemku zůstane ornou půdou, pokud si ji majitel pozemku nezmění na katastrálním úřadě na zahradu - neprostavěnou část pozemku) do katastru nemovitostí. Na pozemku lze samozřejmě stavět v souladu s územním plánem, který naleznete zde. Tedy to, že je pozemek veden jako orná půda je standardní a neznamená to, že na pozemku nelze stavět.

Má pozemek příjezdovou cestu?

Komunikace jsou tvořeny asfaltovými příjezdovými cestami. Nájezdu na pozemky a chodníky jsou zhotoveny ze zámkové dlažby. Je uzavřena smlouva s obcí o budoucím převzetí inženýrských sítí a komunikací do majetku obce.

Jsou zkolaudované inženýrské sítě?

Ano, inženýrské sítě jsou hotové a zkolaudované.

Jaká je na pozemku možnost připojení k internetu?

Na pozemku bude možnost připojení k internetu do konce roku 2023, vyplívající ze smlouvy se společností CETIN. V současné době je na pozemcích již vybudovaný rozvod vysokorychlostního internetu v celé lokalitě (optická síť), včetně přípojek. Dodavatel bude v září/říjnu propojovat naši lokalitu se současnou funkční lokalitou v Břežanech a to dle platného územního rozhodnutí.

Výstavba a financování

Můžu na pozemku stavět?

Ano, pozemky jsou určené pro bydlení. Dle územního plánu jde o plochy smíšené obytné - takové plochy zahrnují pozemky staveb pro bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Územní plán naleznete zde. Územně plánovací informaci naleznete zde.

Mohu ihned žádat o stavební povolení?

Ano, po dokončení procesu prodeje můžete žádat o stavební povolení. Podrobný proces prodeje naleznete zde.

Jak velký dům můžu na pozemku postavit?

Na pozemku můžete postavit jakýkoliv dům, je však třeba dodržet limity pro zastavěnost pozemku: maximální procento celkového zastavění území objekty v rámci zástavbové lokality bytovými objekty je max. 35%, maximální procento zastavění území zpevněnými plochami je max. 15 %, procento ostatních doplňkových staveb max. 10 %, minimální procento zeleně v rámci zástavbové lokality je min. 40%.

Jaké jsou limity výstavby?

Limity výstavby a podmínky prostorového uspořádání jsou uvedené v územně plánovací informaci vydané odborem výstavby a územního plánování. Jaký typ domu je na pozemku povolen - sklon střechy, zastavěnost pozemku, vzdálenost od hranice pozemku atp., naleznete v územně plánovací informaci zde.

Mohu pozemek financovat hypotečním úvěrem?

Ano, rádi vám s hypotékou pomůžeme. Připravili jsme pro Vás zvýhodněné podmínky, které vám nastavíme přímo podle vašich potřeb prostřednictvím našeho partnera Vratislava Donáta, ze společnosti Hypodům.

Nenašli jste odpověď ? Chcete mluvit přímo s majitelem? Kontaktujte nás.