Dokumentace

Stáhněte si důležité listiny a dokumentaci, která je ohledně projektu k dispozici. Pokud potřebujete jinou dokumentaci, prosíme kontaktujte nás.

Obecná dokumentace

Katastrální mapa

Územně plánovací informace o podmínkách využívání území

Výpis z obchodního rejstříku

Souhlas obce s napojením na kanalizaci

Informace o zpracování osobních údajů

Stavební povolení

Společné povolení k vodním dílům - rozšíření vodovodu a kanalizace

Společné povolení - výstavba komunikace a odvodnění

Územní souhlas s umístěním stavby veřejného osvětlení

Územní souhlas s umístěním stavby kabelového vedení a transformační stanice 

Územní rozhodnutí o umístění stavby nového kabelového vedení a optické infrastruktury a demontáž nadzemního vedení VN 22 kV 

Uzemní rozhodnutí CETIN veřejná síť internet

Územní souhlas vodovodní a kanalizační přípojky

Technická dokumentace

C3_koordinační situace_vodovod a kanalizace

C3_koordinační situace_komunikace

C2_koordinační situace_veřejné osvětlení

C2_koordinační situace_rozvody elektřiny

D2.1_celková situace VN

Koordinační situace - rozvody internetu (optiky)

Kolaudační rozhodnutí

Kolaudační souhlas - ČEZ pojistkové skříně (přípojky)

Kolaudační souhlas - ČEZ přeložka VN 22kV

Kolaudační souhlas - veřejné osvětlení

Kolaudační souhlas - komunikace

Kolaudační souhlas -vodovod/kanalizace

Vodovodní a kanalizační přípojky

Zaujaly vás Lešany a možnosti Posázaví? Vyberte si svůj pozemek.